Billboardy, bigboardy, megaboardy

Billboardy, bigboardy a megaboardy sú veľké a výrazné reklamné plochy, ktoré môžu byť veľmi efektívnym nástrojom na propagáciu Vašej reklamy. Tieto typy reklamných plôch sú umiestnené v strategických oblastiach s vysokou frekvenciou cestnej premávky alebo na iných exponovaných miestach, aby čo najlepšie oslovili potenciálnych zákazníkov.

Pri tomto type reklamy používame BBS papier, známy aj ako billboardový papier. Je to špeciálny druh papiera, ktorý je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám reklamných billboardov a veľkých vonkajších reklamných plôch. Tento typ papiera je odolný voči poveternostným vplyvom, ako sú slnečné žiarenie, dážď, vietor a iné vonkajšie faktory.